Home

Op 24-10-1923 is de Buurtvereniging/Dorpsraad voor Wenum-Wiesel en het Noordelijk gedeelte van Noord Apeldoorn opgericht en goedgekeurd bij koninklijk besluit op 18-03-1941.

Het doel van de vereniging is :

De behartiging van zowel individuele als collectieve belangen van de bewoners van het omschreven werkgebied, voorzover deze belangen hen als buurtbewoners raken, en het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden-bewoners.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door :

• Te bevoegder plaatse de buurtbelangen schriftelijk of mondeling te bepleiten, waarbij zij, zonodig, zich van de medewerking van andere plaatselijke verenigingen te verzekeren.

• Het houden van vergaderingen ter bespreking van vraagstukken, waarbij de leden als inwoners belang kunnen hebben.

• Het organiseren van gemeenschappelijke werkzaamheden.

• Het organiseren van ontspanningsactiviteiten voor haar leden.